Visie

VISIE & DOEL

Ons visie en doel is de creativiteit en (spel) intuïtie bij mensen te activeren en ze (spel) flow te laten ervaren.

IDENTITEIT

* DOL Drama op Locatie is een creatief en sterk bedrijf, we bestaan al sinds 1991!
* We hebben verstand van creatieve processen en concepten
* We vertalen snel en deskundig een klantvraag naar een passend interactief spelconcept
* We gaan voor kwaliteit, we zijn flexibel en kunnen goed improviseren
* We werken vanuit enthousiasme en betrokkenheid
* We gaan er van uit dat de mens in wezen een spelend wezen is

WE WERKEN VANUIT DE VOLGENDE WAARDEN:

* Veilige en heldere kaders
* Congruentie en integriteit (doen wat je zegt, zeggen wat je doet)
* Afstemming op de deelnemers
* Kwaliteit leveren op inhoud
* Inspireren en werken met toewijding en passie

VOORDELEN VAN VERBEELDEND SPEL

* Spel levert plezier op en geeft de mogelijkheid om momenten van ‘spelflow’ te ervaren.
* Spel stimuleert de verbeelding
* Spel stimuleert het inlevingsvermogen
* Spel brengt mensen samen
* In spel kun je de werkelijkheid relativeren en spiegelen
* In spel kun je je zelf en je medespeler verrassen
* Spel inspireert
* Spel schept gelegenheid om ontdekkingen te doen
* Spel laat je ervaren dat jij je eigen werkelijkheid creëert
* Spel is een metafoor voor de werkelijkheid en vergroot daardoor het bewustzijn in gedrag, houding en drijfveren.